Tuesday, 19 February 2013

Now opening: Scholarship grants to study in Australia

ANOTHER OPPORTUNITY FOR ASPIRING FILIPINOS to undertake postgraduate studies in Australian colleges and universities.  If you want to make a difference in your professional career, and to gain new leadership and technical skills to help build your community, region or country, then this is your chance to be selected and be part of a new generation of Filipinos to study in Australia next year.

AustraliaAwards provides grants to qualified applicants to pursue Masters and PhD degrees  in the following areas of study: mining and mining-related, climate change, disaster risk reduction and management, governance, basic education, etc. Deadline of application is set on 30 April 2013.

For additional information click the image below or contact the Australia Awards Secretariat at: (02) 6389686 or email: secretariat@australiaawards.ph.

australiaawards

Monday, 18 February 2013

Bookface: Fifty Shades of Grey - Filipino Version (Tagalog translation)

Buod: Nakakikilig, nakapagpapalaya, at hahanap-hanapin. Ito ay isang nobelang laging sasagi sa iyong alaala, aalipinin ka, at mananatali sa iyo magpakailanman. Nang puntahan ng literature student na si Anastasia Steele ang batang negosyanteng si Christian Grey, nakatagpo niya ang isang lalaking guwapo, napakatalino, at nakapangingilag. Dahil hindi makamundo at inosente, nagulat si Ana nang matanto niya na gusto niya ang lalaking ito. At sa kabila ng nakalilitong katahimikan ni Grey, natuklasan niyang desperado siyang mapalapit dito.

Nadaig, sa kabila ng pagpipigil, na maakit sa maamong ganda, talas, at kalakasan ng loob ni Ana, aminado si Grey na gusto niya rin si Ana—pero sa mga kondisyong itinakda niya. Nabigla, ngunit nasabik sa di-pangkaraniwang panlasa ni Grey sa tawag ng laman, nag-atubili si Ana.
Para sa mga karangyaang kaakibat ng tagumpay—ang multinational businesses, ang malawak na sakop ng kanyang kayamanan, mapagmahal na pamilya—si Grey ay isang lalaking pinahihirapan ng takot, galit, isipin, at mga karanasan niya sa buhay at nilalamon ng pangangailangang maging makapangyayari.

Nang magsimula ang dalawa sa isang mapangahas at mapusok na pisikal na relasyon, natuklasan ni Ana ang mga lihim ni Christian Grey at inalam ang sariling mga tagong pagnanasa.

(Sa karagdagang detalye tungkol sa aklat, i-click ang larawan sa itaas).Free Online Reading with Fifty Shades of Grey

Just click the book cover and you will be directed to the online reading website. Enjoy this romantic and sexual relationship between Christian and Ana.

Synopsis: When literature student Anastasia Steele goes to interview young entrepreneur Christian Grey, she encounters a man who is beautiful, brilliant, and intimidating. The unworldly, innocent Ana is startled to realize she wants this man and, despite his enigmatic reserve, finds she is desperate to get close to him. Unable to resist Ana’s quiet beauty, wit, and independent spirit, Grey admits he wants her, too - but on his own terms.